Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddziału Kalisz

Mateusz Walczak (ur. 09.01.1993) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KoLibra Kalisz – w Stowarzyszeniu KoLiber od maja 2012 r. Wiceprezes i sekretarz oddziału od lipca 2012 r. do listopada 2013 r.; od grudnia 2013 r. pełni funkcje sekretarza Centrum Analiz KoLibra. 23 stycznia 2015 r. wybrany na prezesa kaliskiego oddziału KoLibra.

 

Radny Gminy Opatówek (od listopada 2014 r.); Prezes Fundacji „Inicjatywa dla Opatówka” (od kwietnia 2015 r.) wcześniej działającej jako grupa nieformalna (od stycznia 2014), której był założycielem; pomysłodawca cyklu wydarzeń kulturalnych w Opatówku pn. „Spotkania ze sztuką” (2014, 2015). Współpracuje z licznymi stowarzyszeniami i fundacjami. Student prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

 

Interesuje się muzyką, sportem, historią.

Więcej

Sekretarz Stowarzyszenia

Studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W KoLibrze od czerwca 2015r., reprezentuje kaliski oddział, gdzie wcześniej pełniła funkcję Prezesa Oddziału. Od wielu lat zawodowo związana z sektorem NGO. Współpracuje aktualnie z kilkoma organizacjami pozarządowymi, gdzie zajmuje się marketingiem. Prywatnie miłośniczka kotów i dobrej kuchni.

Więcej