Władze pierwszej kadencji

ZARZĄD

Zarząd oddziału Kalisz, od lewej: Mateusz Walczak, Kamil Rybikowski, Kamil Glapiński

Prezes: Kamil Rybikowski

Urodzony 08.08.1992 w Kaliszu. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Obecnie student prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. W KoLibrze od stycznia 2012 roku. Główny inicjator reaktywacji kaliskiego oddziału stowarzyszenia. Konserwatywny-liberał z kilkuletnim stażem. Interesuje się polityką, gospodarką, rynkiem medialnym. Jest również kibicem piłkarskim.

Sekretarz, wiceprezes: Mateusz Walczak

W KoLibrze od maja 2012 r. Student prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży XV i XVI kadencji (2009 i 2010). W latach 2009-2011 radny Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza, w której sprawował funkcję wiceprzewodniczącego. W Liceum pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego, aktywnie działał także w Klubie Europejskiem „Młoda Europa”. W lutym 2012 r. organizator II Konferencji Posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży w Kaliszu. Interesuje się muzyką, sportem, historią. Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu w klasie puzonu.

Skarbnik: Ewelina Kowalska

W KoLibrze od września 2012 r. Studentka Filologii Polskiej na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. Pasjonatka polskiego słowa pisanego – szczególnie twórczości kobiecej XX wieku. Wychowana w duchu chrześcijańskich wartości w rodzinie katolicko-protestanckiej, utożsamia się z myślą konserwatywną. Nie wierzy w szeroko rozumiany Postęp Świata Nowoczesnego, stawiając na Pismo św., w którym upatruje szansę na przywrócenie światu równowagi.

Członek: Kamil Glapiński

Kaliszanin urodzony 11.08.1992 roku. Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, a obecnie student budownictwa na PWSZ w Kaliszu. W KoLibrze od maja 2012 roku. Eurosceptyk, umiarkowany libertarianin i zdecydowany zwolennik wolnego rynku. Interesuje się głównie ekonomią, szeroko pojętym biznesem, polityką i muzyką. Sympatyk Chelsea Londyn.

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Andrzej Sip

W KoLibrze od maja 2012 r. Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, obecnie student prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niegdysiejszy anarchista, obecnie coraz głębiej popadający w konserwatyzm. W wolnych chwilach pasjonat kultury i historii Japonii, szeroko pojmowanej „dziwnej” muzyki oraz dobrej literatury.

Członek: Justyna Tomczyk

W KoLibrze obecna od lipca 2012 r. Jestem absolwentką I LO w Kaliszu, a obecnie studiuję na pierwszym roku psychologii we Wrocławiu. Chętnie udzielam się jako wolontariusz we wszelakich akcjach charytatywnych, a także działam w fundacji pro-life we Wrocławiu. Lubię poznawać nowych ludzi, podróżować i jeździć na snowboardzie.

Członek: Piotr Błaszczyk

W KoLibrze od maja 2012 roku. Tegoroczny maturzysta w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Były przewodniczący Szkolnego Klubu Europejskiego „Młoda Europa”, obecnie twórca reaktywującego się czasopisma „Copernicus”. Redaktor na kaliskich portalach sportowych. Konserwatywny-liberał, popierający akcje społeczne Pro-Life. Interesuje się sportem, historią współczesną i polityką.