Wczoraj podczas Walnego Zebrania członków kaliskiego KoLibra doszło do zmiany warty. Ustępujący prezes Kamil Florian Ratajczyk przekazał urząd Maciejowi Antczakowi.
Nowy Zarząd kształtuje się następująco:
Prezes – Maciej Antczak
Sekretarz – Jacek Przybylski
Skarbnik – Michał Sobczak
Nowemu Zarządowi życzymy powodzenia w propagowaniu idei konserwatywno-liberalnej. Nad działaniami Zarządu czuwać będzie Oddziałowa Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący – Mateusz Walczak
Wiceprzewodniczący – Kamil Rybikowski
Członek – Karol Marcinkowski
Nowe władze są gotowe do pracy! 🙂