W sobotę 27 lipca 2019 ochotniczy batalion KoLibra Kalisz wymaszerowała w celu przeprowadzenia porządków przy schronie nr 19 na przedmieściach Kalisza. Niewielki bunkier obserwacyjny, który był celem naszej wyprawy miał stanowić część umocnień obronnych przeciwko Niemcom w 1939 roku. Pierwsze prace, jakie zostały wykonane w celu udostępnienia schronu skończyły się w 2016 roku. Minęło jednak kilka lat i obiekt znów wymagał konserwacji. Usunęliśmy wraz z innymi ochotnikami i pasjonatami historii nadmiar ziemi zalegającej wewnątrz bunkra. Zajęliśmy się również zapewnieniem swobodnego dostępu do środka konstrukcji. Dziękujemy fundacji Walkiria za możliwość pomocy przy pracy i żywą lekcję histori