W sobotę 23 stycznia 2016 r. w cafe.calisia.pl odbyło się Walne Zebranie kaliskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Wybrano na nim prezesa oddziału oraz członków oddziałowej komisji rewizyjnej.

Pierwsze Walne Zebranie kaliskiego KoLibra w roku 2016 odbyło się w celu wybrania nowych władz oddziału. Niemal równo rok temu prezesem oddziału został bowiem wybrany Mateusz Walczak, który zastąpił poprzedniego, którym od lipca 2013 r. była Ewelina Kowalska. Zgodnie z regulaminem najpóźniej rok po wyborze musi odbyć się bowiem kolejne Walne, które wybierze nowe władze i udzieli absolutorium staremu zarządowi.

Podczas sobotniego zebrania nowym/starym prezesem kaliskiego oddziału KoLibra został ponownie Mateusz Walczak, który nie miał żadnego kontrkandydata. Mateusza poparło 9 członków zwyczajnych kaliskiego oddziału, czyli wszyscy z prawem głosu, którzy stawili się na Walnym Zebraniu. Tuż po swoim wyborze prezes powołał członków swojego zarządu. Wiceprezesem został ponownie Piotr Błaszczyk, skarbnikiem pozostał Karol Marcinkowski, a jedyna zmiana nastąpiła na funkcji sekretarza oddziału, którym została Agata Przepiórka, zastępując Witolda Stocha. Walne Zebranie wybrało także trzech nowych członków oddziałowej komisji rewizyjnej. W jej skład weszli Dawid BorowiakDorota ZimnaKamil Florian Ratajczyk.

Sobotnie Walne Zebranie było również okazją do podsumowania poprzedniej kadencji, którego dokonał w obszernej prezentacji Mateusz Walczak. Wspomniał on wiele udanych akcji takich jak Debata na 25 lecie samorządu, Debata Parlamentarna, Debata o roku rządów nowej koalicji w Kaliszu, Konferencja na temat budżetu miasta Kalisza, czy też cykl debat kaliskich – m.in. spotkania z Jerzym Kozłowskim i Karoliną Pawliczak. Działania poprzedniego Zarządu w składzie: Mateusz Walczak,Piotr Błaszczyk, Witold Stoch, Karol Marcinkowski spotkały się za aprobatą Walnego Zebrania, które udzieliło każdemu z członków Zarządu absolutorium.

Nowy Zarząd zabiera się już do wytężonej pracy w nowej kadencji, mając nadzieje, że efekty pracy i działań kaliskiego oddziału KoLibra będą jeszcze bardziej zauważalne w przestrzeni miejskiej i przyczynią się do wielu pozytywnych zmian 🙂

SONY DSC
Karol Marcinkowski – nowy/stary skarbnik oddziału Agata Przepiórka – nowa sekretarz oddziału Mateusz Walczak – nowy/stary prezes oddziału


 fot: Mateusz Lisek