10 lipca 2014 roku odbyło się Walne Zebranie kaliskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, na którym dokonano podsumowania ostatniego roku naszej działalności oraz wybrano nowe władze. Prezesem została po raz drugi z rzędu Ewelina Kowalska

Miejscem spotkania była zaprzyjaźniona z nami Cafe Calisia, gdzie o godzinie 18:30 rozpoczęło się nasze spotkanie. Po przeprowadzeniu kwestii formalnych, takich jak wybór protokolanta, komisji skrutacyjnej czy przewodniczącego obrad nastąpiło krótkie podsumowanie działań Zarządu, które przedstawiła kończąca kadencję prezes, Ewelina Kowalska. KoLeżanka Ewelina skupiła się głównie na wymienieniu udanych akcji i happeningów, które przez cały rok udało się w naszym oddziale zorganizować. Warto wśród nich wymienić m. in. spotkania z redaktorami Piotrem Zychowiczem i Tadeuszem Płużańskim, spotkanie pro-life z dr inż. Antonim Ziębą oraz Rebeccą Gustafsson, organizację obchodów 735. rocznicy śmierci księcia Bolesława Pobożnego, czy też „Toast za powstańców wielkopolskich”.  Nie zabrakło także ciepłych słów pod adresem współpracowników z Zarządu – Piotra Błaszczyka i Karola Marcinkowskiego, których pomoc Ewelina bardzo sobie ceniła.

DSCF3112

Po Ewelinie głos zabrał przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, KoLega Witold Stoch, który krótko podsumował rok działalności Komisji. Z jego słów wynikało, że organ kontrolny, jakim jest OKR nie miał w kadencji 2013/2014, zbyt dużo pracy, a to z powodu dobrej organizacji wewnętrznej w Zarządzie, w którą nie było potrzeby ingerować. Dlatego też zawnioskował o udzielenie Zarządowi absolutorium. Wniosek ten został przez Walne Zebranie zaakceptowany i każdy z pięciu członków zarządu (Ewelina Kowalska, Piotr BłaszczykKarol Marcinkowski oraz byli członkowie Mateusz Walczak i Kamil Glapiński) absolutorium otrzymali.

DSCF3107

Następnym ważnym punktem obrad był wybór nowego prezesa oddziału. Zgłoszone zostały dwie kandydatury – Eweliny Kowalskiej i Mateusza Walczaka. Po tajnym głosowaniu wybór padł na dotychczasową panią prezes KoLeżankę Ewelinę, która została tym samym wybrana na drugą kadencję.

Nowa/stara pani Prezes przedstawiła także skład swojego Zarządu. Oprócz niej we władzach kaliskiego oddziału KoLibra zasiądą KoLega Paweł Tomala, który obejmie funkcję skarbnika oraz KoLega Witold Stoch, który zostanie sekretarzem.

DSCF3134

Wybrano także nową Komisję Rewizyjną. W jej skład wejdą Wiktor Urbański, jako przewodniczący, Marika Kostera oraz Karol Marcinkowski.

Po części oficjalnej przenieśliśmy się na mniej formalne spotkanie, na którym w luźniejszej atmosferze rozmawialiśmy o przyszłości naszego oddziału i najbliższych działaniach.

Zdjęcia: Marika Kostera