W dniu 27 września w „Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości” odbyło się szkolenie „Finanse i Rachunkowość w NGO”. Poprowadził je ekonomista i przedsiębiorca – KoLega , który przybliżył słuchaczom arkana prowadzenie księgowości w III sektorze. Dziękujemy wszystkim uczestnikom!