W sobotę 21 listopada 2015 r. odbyło się trzecie już w tym roku Walne Zebranie. Wybraliśmy na nim delegatów na Konwent Stowarzyszenia, a także przyjęliśmy uchwałę na temat strategii rozwoju na następny rok.

Delegatami na Konwent, który odbędzie się 12 grudnia 2015 r. w Warszawie zostali Mateusz Walczak i Piotr Błaszczyk. Prezes i wiceprezes naszego oddziału będą głosowali m.in. nad wyborem nowego prezesa Stowarzyszenia KoLiber, a także być może nad zmianami statutowymi. Razem z wyborem prezesa odbędą się także wybory do KoLibrowej Centralnej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Naczelnego.

Podczas Walnego Zebrania omawialiśmy także naszą strategię na następny rok, a także omawialiśmy szanse i zagrożenia jakie stoją przed naszym oddziałem. Strategię przyjęliśmy w formie Uchwały nr 2015/11/21/KAL/WZ/01 o Strategii Rozwoju Stowarzyszenia KoLiber Oddział Kalisz na rok 2016.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC