Walne Zebranie Oddziału 2019

23 listopada 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Oddziału Kalisz, podczas którego wybrano prezesa oddziału na następną kadencję, członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Konwent Stowarzyszenia, który odbędzie się 30 listopada bieżącego roku.

Spotkanie miało miejsce w jednej z sal Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Wysłuchano sprawozdania prezesa Macieja Antczaka, który przeanalizował działania swojej poprzedniej kadencji. Wszyscy członkowie odchodzącego zarządu: Maciej Antczak (prezes), Michał Sobczak (skarbnik), Jakub Kowaliński (sekretarz), Jacek Przybylski (sekretarz, a następnie członek zarządu ds. fundraisingu), Daniel Dudek (członek zarządu ds. fundraisingu) oraz Kamil Florian Ratajczyk (członek zarządu ds. łódzkich) otrzymali absolutorium.

Nowym – starym prezesem został wybrany Maciej Antczak. Na funkcję sekretarza powołał Jakuba Kowalińskiego, a skarbnikiem został Michał Sobczak. Z uwagi na to, iż oddział Kalisz powołał do życia dwa koła terenowe (Łódź oraz Ostrów Wielkopolski) do Zarządu Oddziału weszli także: Kamil Florian Ratajczyk – członek Zarządu ds. łódzkich oraz Oskar Kuczera – członek Zarządu ds. ostrowskich.

Członkami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zostali: Mateusz Walczak, Agata Przepiórka oraz Dawid Borowiak.

Na delegatów na Konwent Stowarzyszenia, który odbędzie się w Krakowie 30 listopada 2019 roku wybrano czterech delegatów: Macieja Antczaka, Jacka Przybylskiego, Daniela Dudka oraz Jakuba Kowalińskiego.